دومین نشست علمی عناصر هویت غربی

بنابراین گزارش در این جلسه دکتر کلباسی و دکتر واعظی به عنوان سخنران و حجت الاسلام و المسلمین جهان و دکتر شریعت به عنوان منتقد حضور داشتند. در ابتدا دکتر کلباسی درباره بررسی هویت غرب بر پایه دیدگاه تبارشناسانه و مبتنی بر سرآغازه ها سخنانی را ایراد کرد.وی با اشاره به تفاوت غرب اکنون و غرب در 2500 سال پیش یادآور شد که هویت غربی دارای دو سرچشمه: یهودی- مسیحی و یونانی- رومی است که در مقطعی از تاریخ با یکدیگر تلفیق شده و هویت پسین غرب را ساخته اند.وی در پایان سه مولفه در سرچشمه یونانی- رومی را اینگونه معرفی کرد: 1- مولفه اسطوره ای و آیینی در بستر فرهنگ یونان 2- هویت ناهمگون و چند پاره نژادی و قومی یونانی 3- هوین آفرینش غیر(دیگری) در فرهنگ یونانی در ادامه این نشست دکتر واعظی به منظر نسبیت گرایی تاریخی اشاره کرد، وی این منظر را با دیدگاه کانت در عصر روشنگری و هگل و نظریه فرا تاریخی و منظر پیشین او به تاریخ آغاز کرد و سپس به مکتب تاریخی آلمان و منظر پسین آنان به تاریخ پرداخت و برخورد آنان با تاریخ را برخورد با ابژه قابل فهم خواند، وی در نهایت به دیدگاه گادامر اشاره کرد و او را در میانه نسبیت گرایی و عینیت گرایی دانست و سه مولفه 1- توجه به پیش داوری 2- زبان 3- تاریخمندی را برای دیدگاه او معرفی کرد. دکتر شریعت نخستین منتقد نشست بود وی که در سخنانش پیشتر به تبیین دیدگاه خود پرداخت و با اذعان به این موضوع که نباید از مسئله قدرت در بررسی تاریخ غرب غافل شد، تاریخ غرب را به 4 دوره تقسیم کرد: 1- دوره ای که غرب اصلاً وجود ندارد و همه چیز شرق است 2- دوره ای که تقلید از شرق گذشته و می خواهد به نمایش بگذارد. 3- دوره هویت سازی که غرب سعی در ساخت هویتی غیر شرقی دارد. 4- دوره تلاش برای بازگشت به معنویت غیر دینی.وی بر این نکته تاکید کرد که غرب همواره در تضاد با شرق بوده و هرچه غیر شرقی است، غرب از آن خود کرده است. دومین منتقد نشست حجت الاسلام و المسلمین جهان بود که با پرداختن به هویت و معنای آن به نقد سخنرانان پرداختوی باطرح پرسش هایی درباره ماهیت غرب و جغرافیای هویتی آن بررسی تبارشناسانه را برای جامعه ناهمگون و متکثر غربی مورد سوال خواند و تبار امروز و گذشته غرب را متفاوت دانست.در پایان این نشست علمی، دکتر کلباسی و دکتر واعظی به برخی از پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.گفتنی است دومین نشست علمی عناصر هویت غربی به همت گروه غربشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و قرار است که این نشست ها ادامه یابد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید