درباره هنر گفت – نوشته هایی در فلسفه هنر و مباحث هموند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “درباره هنر” گفت – نوشته هایی در فلسفه هنر و مباحث هموند ، اثر آیت الله علی اکبر رشاد، منتشر شد.

کتاب درباره هنر را با اندکی تسامح باید اثری در حوزه ی فلسفه هنر قلمداد کرد. در این اثر از منظر فلسفی و با رویکردی برخاسته از اندیشه دینی، به مباحثی چون حقیقت هنر و نسبت و مناسبات آن با دین، جایگاه هنر در جغرافیای معرفت، نسبت هنر و ارزش، رمزگرایی و نمادورزی هنر، قرآن و استخدام روایت هنری و هنر پرستشگاهی،‌ پرداخته شده و از بسیاری از موضوعات حوزه فلسفه هنر سخن به میان آمده است. همچنین در برخی فصول، به پاره ای مباحث –مانند فقه هنر –که به نگاه اولی، از سنخ فلسفه هنر نیستند نیز پرداخته شده؛ اما آن مقال هم حاوی الگویی است برای تأسیس مبانی فقه هنر؛ بدین سان نسبتی با فلسفه هنر به معنی گسترده آن یافته است.

پژوهش مذکور، نتیجه تلاش علمی محقق ارجمند جناب آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، سامان یافته و به تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است.

 مؤلف در بخشی از مقدمه کتاب خود، به معرفی فصول مختلف این کتاب پرداخته و چنین نگاشته است:

دفتری که پیش رو گشوده دارید، از هفت مبحث به ‌شرح زیر فراهم آمده است:

1. حقیقت هنر و نسبت و مناسبات آن با دین.

2. جایگاه هنر در جغرافیای معرفت.

3. هنر و ارزش.

4. درباره ‌ی فقه هنر.

5. هنر؛ رمزوَرزی و نمادگرایی.

6. قرآن و روایت هنری.

7. هنر پرستشگاهی.

این مطالب در ظرف سنوات متمادی و برحسب شرایط مختلف، اینجا و آنجا ارائه شده ‌اند، این امر می ‌تواند موجب اندکی تکرار و تهافت نیز باشد؛ بخش ‌هایی از مباحث کتاب به ضمیمه ‌ی مباحث دیگری، در سال 1375، به‌ مناسبت کنگره ‌ی شعر حوزه، در قالب رساله ‌ای با نام «شهود و شیدایی» از سوی مؤسسه‌ ی انتشاراتی اطلاعات منتشر شده بود و اکنون سال‌ هاست نسخه‌ های آن نایاب گشته است؛ ازاین‌ رو بنا به اصرار برخی دوستان و به اهتمام جناب آقای امیرحسین حیدری و با همت آقا حامد رشاد، به ‌صورت کنونی سامان یافته، آماده ‌ی عرضه گردیده است.

با اندکی مسامحه، این کتاب را باید اثری در حوزه‌ ی فلسفه ‌ی هنر قلمداد کرد. فلسفه ‌ی هنر به بررسی مباحثی از قبیل مطالب زیر می ‌پردازد:

یکم) چیستایی (ماهیت) هنر؛

دوم) چهایی (مؤلفه ‌ها) هنر؛

سوم) سرشت و صفات هنر؛

چهارم) هستی ‌شناسی هنر؛

پنجم) معرفت ‌شناسی هنر؛

ششم) روش ‌شناسی مطالعه‌ ی هنر؛

هفتم) طبقه ‌بندی و گونه‌ شناسی هنر؛

هشتم) نسبت و مناسبات انواع مقولات هنری با یکدیگر؛

نهم) ازآیی هنر (آبشخورها و مناشی)؛

دهم) ازآنی هنر (سنخه ‌شناسی/ هویت ‌شناسی)؛

یازدهم) کجـایی هنر (نسبت و مناسبات هنر با عناصر وجه نرم‌ افزاری حیات بشر، مانند دین، علم و معرفت، فرهنگ، اخلاق، و…)؛

دوازدهم) برینگی و زیرینگی هنر؛

سیزدهم) آیین ‌وری (روشمندبودن یا نبودن) و یاساگری (قاعده‌ پردازبودن یا نبودن) هنر؛

چهاردهم) آیین ‌شناسی هنر (اصول و قواعد حاکم بر هنر)؛

پانزدهم) چرایی (علت‌ شناسی)؛

شانزدهم) برایی (غایت ‌شناسی) هنر؛

هفدهم) آینده ‌پژوهی هنر؛

 

 

گفتنی است کتاب “درباره هنر” گفت – نوشته هایی در فلسفه هنر و مباحث هموند،  اثر آیت الله علی اکبر  رشاد با قیمت 12000 تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید