حضور آیت الله رشاد در دانشگاه اصفهان

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست تخصصی اعضای کمیته دستگاهی و دانشکده ای نظریه پردازی در دانشگاه اصفهان، حضور می یابد.

در این سفر یک روزه که سه شنبه 5 اسفندماه انجام خواهد شد. آیت الله رشاد در جمع صاحبان کرسی های ترویجی و متخصصان این حوزه سخنرانی خواهد کرد.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید