جلد ششم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان” مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (فضائل)”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلد ششم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان”مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (فضائل)”مباحث استاد اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) منتشر شد.

مجموعه اخلاق الاهی مجموعه‏ى مباحث چندین‌ساله‏ى اخلاقی استاد فرهمند اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است که زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد، ‌رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تدوین و انتشاریافته است.

جلد ششم این مجموعه با ارزش که حاوی دروس اخلاقی حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است، با تدوین و تحریر حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جباران سامان یافته و از دوازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: شجاعت

فصل دوم: خوف(بیم)

فصل سوم: رجا

فصل چهارم: حلم (بردباری)

فصل پنجم: کظم غیظ

فصل ششم: عفو (بخشش)

فصل هفتم: رفق و مدارا

فصل هشتم: انکسار نفس

فصل نهم: تواضع

فصل دهم: انقیاد و تسلیم

فصل یازدهم: عزت نفس

فصل دوازدهم: رقّت قلب

تدوین و آماده‌ سازی مجموعه‌ی اخلاق الاهی طی پانزده مرحله صورت بسته و در هفده مجلد آماده شده است.ساختار مباحث و ترتیب مجلدات مباحث سلسله‌ی اخلاق الهی که تاکنون ده جلد آن منتشر شده است، در نهایت به صورت زیر عرضه خواهد گشت:

جلد اول: شامل مباحث فلسفه‌ی اخلاق و خرد.

جلد دوم: شامل مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 1 (شهوت‌طلبی، دنیاطلبی، جاه‌طلبی و…)

جلد سوم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 2 (زهد، غنا، قناعت، سخاوت، خیانت و…)

جلد چهارم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 3 (آفات زبان 1 ) چاپ شده.

جلد پنجم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 4 (آفات زبان 2) چاپ شده.

جلد ششم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی 1 (شجاعت، تهور، حلم، خشم، مدارا، حسن خلق و…)

جلد هفتم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی 2 (تواضع، تکبر، غرور، عجب، عصبیت و…)

جلد هشتم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس 1 (گناه، توبه، تقوی)

جلد نهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 2 (آزمایش الهی)

جلد دهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 3 ( صبر و شکر)

جلد یازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 4 (ذکر، غفلت، نیت، اراده)

جلد دوازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 5 (اخلاص، ریا، صدق، نفاق، خوف و رجا)

جلد سیزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 6 (محبت، توکل، رضا، تسلیم، انس، شوق)

جلد چهاردهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 7 (اصول و موانع پیوندها)

جلد پانزدهم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس 8 (اخلاق معاشرت)

جلد شانزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 9 (پیوند با اهل ایمان) چاپ شده.

جلد هفدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 10 (پیوند با معصومان) چاپ شده.

 

گفتنی است جلد ششم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان”مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (فضائل)”، زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد با قیمت 22000 تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.