تولید علوم انسانی اسلامی نیازمند تعامل و هم افزایی مستمر و پویای دستگاه های فعال در این حوزه است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله رشاد به همراه جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با حضرت آیت الله مصباح یزدی ملاقات نمودند.

 

در این دیدار که روز پنجشنبه 14/8/94 در محل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) صورت گرفت، آیت الله رشاد ضمن ارائه گزارشی مختصر از فعالیت های پژوهشگاه به ویژه در تولید علوم انسانی اسلامی، بر ضرورت ارتباط و هم افزایی میان دستگاه هایی که در حوزه علوم انسانی اسلامی فعالند، تأکید و مدیریت منسجم این ارتباط را پیشنهاد نمود.

حضرت آیت الله مصباح در ادامه این دیدار در سخنانی ضمن قدردانی از فعالیت های پژوهشگاه بیان فرمودند، در حوزه علوم انسانی تحول و پیشرفت بسیار دیریاب تر و دشوار تر از حوزه علوم تجربی است.

ایشان با تأکید بر اینکه در علوم تجربی، روش مشخص و پیشرفت های انجام شده در سایر کشورها می تواند تا حدود زیادی اخذ و مبنا قرار گیرد، پیشرفت در این جنس علوم را با امکانات مشخص و زمان معین، به شرط وجود همت و انگیزه کافی، قابل برنامه ریزی و مدیریت کلان دانستند در حالی که در حوزه علوم انسانی هم مبانی و هم روش مورد اختلاف است و امکانات و زمان اهتمام  مورد نیاز قابل قیاس نیست. بنابراین گرچه نباید توقع داشت مانند مدل پیشرفت علمی کشور در علومی چون نانو و …. تشکیل ستاد برای تدارک و مدیریت کلان کفایت امر را کند یا ممکن باشد، اما تعامل و هم افزایی میان دستگاه های پژوهشی و آموزشی ممکن و بلکه ضروری است.

 

در پایان این دیدار گزارشی از روند نشریه کتاب نقد نیز خدمت حضرت آیت الله مصباح ارائه شد.