تحول در فرهنگ فرهنگ رویکردی اساسی در ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت، آثار و محصولات فرهنگی روزهای دوشنبه و سه شنبه، 4 و 5 در برج میلاد برگزار شد. در روز نخست این همایش که صبح دوشنبه با مراسم افتتاحیه آغاز شد، دو نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مقالات خود را ارائه نمودند.

نخستین مقاله این همایش که در سالن اصلی و ضمن مراسم افتتاحیه ارائه شد، مقاله حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم- عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- بود.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: کیفیت تولیدات و محصولات فرهنگی مؤلفه‌ای اساسی در رشد و تعالی فرهنگی جامعه است. اگر محصول نهایی فرایندهای مولّد و تغییرات فرهنگی، نگرش‌ها و رفتارهای عینی آحاد جامعه در ترابط و تعامل با یکدیگر باشد، ارتقای کیفیت در محصولات میانی فرهنگی خود به خود زمینه‌ساز بهبود و ارتقای این نگرش‌ها و رفتارها خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش مطرح شده در مقاله، تاکید کرد: پاسخ به این پرسشکه چه عواملی در ارتقای کیفیت این محصولات نقش دارند؟ پاسخی ذوابعاد و ذومراتب خواهد بود. آنچه در این مقاله به عنوان پاسخ به این پرسش مطرح شده است، عامل اساسیِ «فرهنگ فرهنگ» است. اگر فرهنگ را در چهار عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه متبلور بدانیم، یکی از این عرصه‌ها، فرهنگ فرهنگی است. در کنار فرهنگ فرهنگی، «فرهنگِ فرهنگ» در این مقاله مطرح می‌شود که مراد از آن نگرش‌ها و رفتارهای اصحاب فرهنگ در عرصه تعاملات و اقدامات و فعالیت‌های آنان در مواجهه با فرهنگ است.

ذوعلم با ارائه جزیات کلیدی مقاله خود با عنوان “تحول در فرهنگ فرهنگ، رویکرد اساسی ارتقای کیفیت” خود در شناسایی و دسته بندی فرهنگ، بر لزوم توجه به محتوای محصول برای مخاطبان تاکید کرد و خود فرهنگ را هم دارای فرهنگ دانست و یادآور شد: فرهنگِ فرهنگ، یعنی روح حاکم بر اصحاب فرهنگ، یعنی فضای معنویِ نیرودهنده و حیات‌بخش به اصحاب فرهنگ، و یعنی انگاره‌ها، باورها، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری و سبکِ کار تخصّصی و اختصاصیِ فرهنگ‌سازان جامعه. مدعای این مقاله این است که تحول در فرهنگ فرهنگ، اگر نگوئیم تنها راهکار اساسیِ ارتقای کیفیتِ محصولات و فعالیت‌های فرهنگی است، ولی رویکرد اساسی برای این هدف است. در این مقاله به خصوص با استناد به آیات حکمت الهی که «معیار فرهنگ» است، این مدعا تبیین می‌شود.

وی با اشاره به 5 کلید واژه اخلاق، علم، عمل، ایمان و عقل فرهنگ را دارای حوزه های سه گانه دانست که برخورد و رویکردهای متفاوتی در تقابل با آن وجود دارد.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان راهکارهای خود را شرح و بسط داد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید