تحقیق”کیفرگذاری (مبانی، معیار و چالش‌ ها)”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی مدیر و عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، مقالات متعددی همچون: تعریف استثنائات و اقسام جرم سیاسی، هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام، بررسی مجازات مجرمین سیاسی، مراقبت الکترونیک و بررسی اجمالی آن براساس آموزه ‌های فقه اسلامی، سیاست کیفری اسلام در برخورد با جرایم عفافی، بررسی فقهی حقوقی ماده 430 ق.م.ا، پیشگیری از خشونت علیه کودکان، بررسی تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام، کودکان بد سرپرست و … را در کارنامه پژوهشی خود دارد. همچنین تاکنون از وی آثاری چون جرم سیاسی، فلسفه حقوق خانواده، حقوق کودک، هفت دفتر مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری و آثار متعدد دیگریبه چاپ رسیده است.

وی تحقیق خود را با عنوان “کیفرگذاری (مبانی، معیار و چالش‌ ها)” از سال 1391 آغاز کرده و در سال 1395 این اثر را برای ارزیابی و چاپ ارسال کرده است.

یادداشت زیر برای آشنایی مخاطبان این بحث و معرفی کوتاهی از کیفرگذاری از سوی دکتر پیوندی آماده شده است.

“کیفرگذاری (مبانی، معیار و چالش‌ ها)”

این تحقیق در حوزه فلسفه حقوق کیفری و موضوع مهم کیفرگذاری است که برای اولین بار به مباحث مبنایی مربوط به انتخاب کیفر در مرحله قانونگذاری قوانین کیفری می ‌پردازد.

قسمت اول تحقیق به مباحث مفهومی و تحولات کیفر و کیفرگذاری در دوره ‌های مختلف پرداخته شده است؛ در قسمت دوم به مهم‌ ترین مباحث اساسی و پایه‌ ای کیفرگذاری مانند مبانی انسان شناسی کیفرگذاری، اهداف و حکمت ‌های کیفر و اصول کلی کیفرگذاری (مثل اصل کرامت، عدالت، همسویی با مقتضیات زمان و… و ارتباط آنها با کیفرگذاری) پرداخته شده است. در قسمت دوم با توجه به مباحث قبلی به معیارهای انتخاب نوع و میزان کیفر، به معیارهای ناظر بر نوع کیفر مانند صدمه وارده، تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی، اهمیت جرم، نوع جرم و… همچنین معیارهای ناظر بر میزان کیفر مثل بازدارنده بودن، قابلیت اصلاحی داشتن کیفر و… و همچنین توجه به ظرفیت محدود حقوق کیفری در اداره جامعه، معیارهای وضع کیفر مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت چالش ‌های فراروی کیفرگذاری خصوصاً در حوزه کیفرهای اسلامی مورد طرح و نقد و بررسی قرار گرفت است.

 

گفتنی است تحقیق “حقوق کیفری اطفال” نیز که به زودی به زیور چاپ آراسته خواهد شد، از دیگر آثار حجت الاسلام پیوندی است.در بخش اول این تحقیق، کلیات شامل مفاهیم، سن، مسؤولیت کیفری و اصول حاکم بر بزهکاری اطفال بزهکاری و بزهدیدگی اطفال مورد بررسی قرار گرفته است. 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید