امور هیأت ممیزه مشترک مؤسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی استان تهران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، طی حکمی برای سومین بار متوالی امور هیأت ممیزه مشترک (آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی)، مؤسسات غیر دولتی –غیر انتفاعی استان تهران را به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واگذار کرد.

امور هیأت ممیزه مشترک استان تهران در دور نخست از تاریخ 18/4/1390 به مدت دو سال بر عهده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار گرفت. با ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارزیابی موفق این دوره، مجدداً از تاریخ12/5/1392 به مدت دو سال برای دومین بار امور هیأت ممیزه مشترک استان تهران به پژوهشگاه واگذار گردید. دکتر فرهادی طی حکم شماره 15/231469 از تاریخ 3/11/1394 به مدت دو سال برای سومین بار متوالی امور هیأت ممیزه مشترک استان تهران را به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واگذار نمود. دبیرخانه این هیأت ممیزه در معاونت علمی‌ـ‌پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مستقر بوده و با مسؤلیت آقای دکتر محمود حکمت نیا سامان می یابد.

گفتنی است هیأت ممیزه مشترک مؤسسات غیر دولتی –غیر انتفاعی استان تهران مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان هیأت ممیزه منتخب دستگاه هایی چون دانشگاه سوره، دانشگاه عالی شهید مطهری، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه اهل بیت(ع) و پژوهشکده امام خمینی(ره) به فعالیت می ‌پردازد.

لازم به ذکر است آیت الله علی اکبر رشاد ریاست هیأت ممیزه مشترک استان تهران را بر عهده دارند.