امتيازات احراز شده


امتیازات و افتخارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه جوان، طی سا‌ل‌های اخیر در جشنواره‌های علمی و فرهنگی متعدد جايگاهی ممتاز را احراز نموده است. این پژوهشگاه به ترتیب در سال‌های 79 نُه امتياز، 80 ده امتياز، 81 سيزده امتياز، 82 يازده امتياز، 83 پنج امتياز، 84 هفت امتياز، 85 چهار امتياز، 86 دوازده امتياز، 87 دوازده امتیاز،  88 شانزده امتياز و در سال 89 تا كنون هجده امتياز را كسب نموده است. كه این نتیجه در نوبه خود و در ميان سایر دستگاه‌های پژوهشی كشور كم‌‌نظیر است.

داغ ترین خبر