اقتصاد

اقتصاد

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ کشف و تبیین نظام اقتصادی اسلام در قلمرو مبانی بینشی، فلسفی، و ارزشی، اهداف، الگوهای رفتاری افراد، گروه‌ها و دولت در حوزۀ اقتصاد، منطق و ساختار حاکم بر سه عنصر فوق.
ـ طراحی نظری سازمانها و موسسات نظام اقتصادی اسلام با توجه به مقتضیات زمان و مکان.
ـ بسترسازی علمی جهت تحقق نظام اقتصادی اسلام.
ـ تحقیق در زمینه مسایل مستحدثۀ فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزۀ اقتصاد.
ـ شبهه‌شناسی و پاسخگویی به شبهات مطرح در قلمرو اقتصاد اسلامی.
ـ مطالعه تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی.
ـ مطالعات علمی و کاربردی و آسیب‌شناسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.

معرفی اعضای هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی:

احمدعلی یوسفی ـ مدیر گروه               دانلود : رزومه علمی احمدعلی یوسفی                 حجم فایل ۲۳۷ KB

سید عباس موسویان                           دانلود : رزومه علمی سید عباس موسویان            حجم فایل ۱۷۵ KB

سید حسین میرمعزی                           دانلود : رزومه علمی سید حسین میرمعزی           حجم فایل ۲۳۷ KB

علی اصغر هادوی نیا                           دانلود : رزومه علمی علی‌اصغر هادوی‌نیا               حجم فایل ۱۹۹ KB

ناصر جهانیان