اعلام چهاردهمین گزارش دبیرخانه همایش

دبیرخانه همایش سیاست های کلی نظام اداری چهاردهمین گزارش خود را اعلام کرد.
با عنایت به مصوبات سی و هشتمین جلسه کمیته علمی گروه مدیریت پژوهشگاه، مبنی بر توسعه فعالیت‌های علمی- اجرائی دبیرخانه همایش برای انجام مصاحبه‌های تخصصی و تدوین کتاب مجموعه مصاحبه‌های همایش(مصوبه 3/35068938 ) و آماده سازی و اطلاع رسانش فیزیکی و رسانه‌ای پوستر همایش با لگوی اختصاصی(مصوبه4/35068938 ) و ارسال هدفمند فراخوان پرسشنامه مدیران و مقدمات اخذ نظرات و پیشنهادات و تدوین کتاب مجموعه نظرات و پیشنهادات مدیران(مصوبه 5/35068938 ) و برگزاری حداقل 15نشستهای تخصصی همایش به طور همزمان در طی دو هفته با توجه به 5 کارگروه تعیین شده از سوی هفتمین کمیته علمی همایش (مصوبه 6/35068938) و انعقاد40 مقاله سفارشی همایش( مصوبه 8/35068938 و مساعدت ریاست محترم پژوهشگاه مبنی بر سفارش مقاله به اعضای کرسی مدیریت پژوهشگاه و جناب دکتر میر محمدی) و همسوئی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری و صدا و سیما با اهداف و فعالیت‌های همایش، ما را بر آن داشت که فرایندی را برنامه‌ریزی و دنبال کردیم که محتوای علمی همایش و خروجی علمی – اجرائی آن هر چه بیشتر به مرحله اجرا نزدیکتر شده و برای مدیران مجرب کشور و دیگر مخاطبین سیاستها قابل قبول و دارای جنبه‌های کاربردی و عملیاتی باشد. در ضمن موانع و آسیب‌های احتمالی، معیارها و مدلهای ارزیابی آن هم، به صورت پیشنهادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
لذا سعی بر این داریم که  خروجی علمی– پژوهشی همایش در عناوین زیر آماده و ارائه گردد:
1. تبیین سیاستها و مبانی آن با رویکرد اسلامی توسط مقالات رسمی و آزاد و سفارشی همایش، که تا این تاریخ تعداد 300 عنوان و چکیده مقاله توسط کمیته علمی همایش تائید شده است و انتظار می‌رود در صورت همکاری بیشتر دستگاههای همکار علمی  تعداد بیشتری به دبیرخانه همایش ارسال گردد انشاءالله؛
2. برگزاری 15 نشست تخصصی به طور همزمان در فاصله سه هفته قبل از برگزاری همایش، پیرامون محورها، موضوعات و رویکرد اسلامی مدنظر دبیرخانه همایش و طی 5 کارگروه: مدیریت منابع انسانی؛ ارزشها و فرهنگ سازمانی؛ ساختار و فرایندها؛ زیر ساختها و الزامات تحول نظام اداری؛  و مردم و نظام اداری. توسط دستگاه‌های همکار علمی همایش به صورت داوطلبانه؛
3. برگزاری دو نشست تخصصی جهت جمعبندی محتوا و نتایج نشست های تخصصی برگزار شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه همایش ملی؛
4. انجام 40 مصاحبه تخصصی در 7 سطح به صورت صوتی و تصویری با شخصیت های صاحبنظر در حوزه مدیریت اسلامی، حقوق  عمومی و حوزه زنان و نظام اداری و مدیران مجرب بخش دولتی و غیر دولتی کشور که ما حصل آن به صورت کتاب مجموعه مصاحبه های همایش جهت بهرمندی و بهربرداری مدیران کشور ارائه می گردد و از فیلم آنها کلیپ تصویری 15 دقیقه‌ای برای پخش در نشستهای تخصصی همایش تهیه می‌گردد ؛
5. ارسال فراخوان سوالات مدیران به صورت هدفمند جهت دریافت پیشنهادات و راهکارهای اجرائی برای عملیاتی نمودن سیاستها از طریق نهادهای علمی و اجرائی کشور و 50 پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای همکار علمی همایش و دریافت نظرات و پیشنهادات و مدیران که ماحصل آن به صورت کتاب مجموعه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی نمودن سیاستها  دوباره در اختیار مدیران کشور قرار خواهد گرفت؛
6. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی- اجرائی همایش در کنار برگزاری همایش، با ارائه 28 بنر 1×1:90 از نمودارهای آماری-گزارشی از اطلاعات، راهکارها و تحقیقات میدانی مرتبط با محورها، موضوعات و رویکرد اسلامی مد نظر دبیرخانه همایش با همکاری دستگاههای همکار علمی همایش؛
7. معرفی کمیته پیگیری دستاوردهای علمی- اجرائی همایش و شورای 15 نفره، غنی سازی مقالات و دیگر خروجی های علمی– اجرائی همایش؛
8. استفاده ازپیشینه مباحث تدوین شدن برای ابلاغ این سیاستها از طریق رایزنی با دفتر مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)( جلسه مورخ 23/12/1389 دفتر رهبری با حضور دکتر میر محمدی) و کمیسیون مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرشیو نشستهای تخصصی کارگروه 11 نفره دانشگاه علامه طباطبائی و آرشیو کارگاه های تخصصی دانشگاه تهران با موضوع راهکارهای اجرائی سیاستهای کلی نظام اداری و… جهت هدایت مقالات و نشستهای تخصصی همایش و افزایش غنای علمی آن.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید