اعلام مصوبات کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری

مصوبات دومین و سومین و چهارمین کمیته علمی همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این مصوبات به این شرح است:
الف: برای کمک به فرایند عملیاتی شدن سیاست‌ها نزد مدیران سطوح مختلف کشور مکانیزم‌هائی پیشنهاد گردیدکه مهمترین آنها عبارتند از:
1. تشکیل کمیته پیگیری دستاوردهای همایش ( نتایج علمی– اجرائی).
2. ارسال فراخوان سوالات همایش برای مدیران موفق بخش دولتی و غیر دولتی و …
3. ایجاد سؤال در اذهان مدیران سطوح مختلف کشور پیرامون سیاستها و درخواست پیشنهاد راهکارهای تجربی از آنان در این رابطه و سپس دریافت  و جمع آوری این اطلاعات به منظورتجزیه و تحلیل، طبقه بندی، تنقیح و در نهایت ارجاع آنها به مدیران جهت اجرای سیاست‌ها.
3. برگزاری کارگاههای مرتبط با همایش جهت آموزش مدیران.
4. ایجاد شعارهای همایش و ابلاغ آنها به بدنه اجرائی کشوراز طریق بروشور، پلاکارد و ….
5. تدوین نتایج علمی و اجرائی همایش به صورت نرم افزار و قرار دادن آن در اختیار مدیران.
6. استفاده از ظرفیت های علمی و سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت توسعه مدیریت ومنابع ریاست جمهوری  برای هماهنگ نمودن دستگاههای اجرائی  و نهادها و دستگاههای علمی و تحقیقاتی در دستور کار کمیته علمی همایش قرار گیرد.
ب: کلیه دستگاهها و مراکز خصوصی می توانند همکار علمی دبیرخانه همایش باشند.
ج: مهمترین معیارهای تدوین و ارزیابی مقالات تعیین و برای دستگاههای همکار علمی اطلاع رسانی شود.
د: منابع تهیه شده از طرف دبیرخانه همایش در اختیار دستگاههای همکار علمی قرار گیرد.
ر: 15 مصاحبه تخصصی با صاحبنظران حوزه مدیریت اسلامی پیرامون محورها، موضوعات و رویکرد اسلامی مدنظر دبیرخانه همایش انجام شود و محتوای آن در اختیار دستگاههای همکار علمی همایش قرار گیرد.
ز:  همکاری علمی- اجرائی و اطلاع رسانی  با صدا و سیما ضروری به نظر می‌رسد.
ع: ضمن قدردانی از زحمات اکثر دستگاههای همکار علمی همایش که میزان حداقل همکاری علمی خود را به طور رسمی به دبیرخانه همایش اعلام نموده‌اند از  نمایندگان بقیه دستگاه‌های همکار علمی انتظار می رود تا تاریخ 8/11/1389 حداقل میزان همکاری علمی خود را به طور رسمی اعلام دارند.
غ: پیشنهادات و  نظرات اعضای کمیته علمی همایش و نمایندگان محترم دستگاه‌های همکار علمی‌، پیرامون کلیه مسائل علمی – اجرائی همایش  دریافت و اقدامات مقتضی پیرامون آن انجام شود.
ق: گزارش روند اطلاع رسانی و تبلیغات  انجام گرفته برای همایش در سطح دستگاه همکار علمی و پایگاه اطلاع رسانی آنها  توسط نمایندگان محترمشان تا تاریخ 8/11/1389 به دبیرخانه همایش اعلام گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید