اعلام مصوبات هفتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری

مصوبات هفتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری اعلام شد.
هفتمین کمیته علمی همایش در روز سه شنبه مورخ 10/12/1389  ساعت 9:30 الی 12:15 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تهران برگزار و مقرر گردید:
1-  پنج کار گروه ویژه همایش با عناوین زیر تشکیل گردد:
الف: مدیریت منابع انسانی؛  / ب: ارزشها و فرهنگ سازمانی؛   / ج: ساختار و فرایندها؛   / د: زیر ساختها و الزامات تحول نظام اداری؛   / ر: مردم و نظام اداری.
* هریک از کار گروههای فوق وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:
1.  تعیین عناوین نشست های تخصصی؛  /2. برگزاری نشستهای تخصصی در زمان مقرر؛  /3. ارزیابی مقالات مربوط به کار گروه؛  /4. تعیین سوالات تخصصی برای انجام مصاحبه؛  /5. شناسائی ظرفیت های همکاری دستگاهی و افراد صاحبنظر؛  / 6.
* هزینه‌های مربوط به برگزاری نشست‌های تخصصی همایش از قبیل سالن، سخنرانان، داوران و ناقدان و… به عهده دستگاه داوطلب برگزاری همایش می‌باشد.
*هر یک از دستگاههای همکار می تواند ذیل یکی از کارگروهها قرار بگیرند.
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه کار گروهها نماینده‌ای خواهند داشت  و نشست تخصصی جمع بندی نشست هاانجام شده را برگزار خواهد نمود.
3- جدول مربوط به توزیع دستگاههای علمی همکار داوطلب در کار گروههای همایش عبارتند از:

همچنین مقرر شد:
* زمان همایش دهه اول خرداد ماه سال 1390 خواهد بود و زمان دریافت مقالات تا 7 فروردین سال 1390 تمدید شد.
* نمایندگان محترم دستگاههای همکار علمی همایش سوالات پیشنهادی مصاحبه صاحبنظران همایش را در اولین فرصت در اختیار دبیرخانه همایش قرار دهند.
* نمایندگان محترم دستگاههای همکار علمی همایش نسبت به معرفی شخصیت‌های صاحبنظر در حوزه های زیر در اولین فرصت اقدام نمایند:
– مدیریت اسلامی؛  /-  حقوق عمومی؛  / –  زنان و نظام اداری؛  / – اقتصاد و سیاست و نظام اداری؛  /- مدیران مجرب دستگاههای دولتی و غیر دولتی؛  /- نخبگان کشوری و لشگری و…؛
/- مخاطببین سیاستهای کلی نظام اداری
* فراخوان سوالات مدیران به صورت هدفمند ارسال و بازخورد و پاسخنامه آن پیگیری گردد.
* جهت جلب مشارکت صدا و سیما اقدامات لازم انجام گیرد.
*  جهت دریافت گرند علمی همایش از وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیریهای لازم انجام گیرد.
پیگیریها
* برای همکاری علمی با دانشکده صدا و سیما، با جناب آقای دکتر رضوانی رایزنی و هماهنگی‌های لازم  انجام گیرد.
* نامه ارسالی به دفتر مقام معظم رهبری پیگیری و نتیجه آن اعلام گردد.
* لگوی همایش تهیه و پوستر همایش آماده گردد.
* با معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت ارسال موارد زیر برای اعضای هیات علمی سراسر کشور اقدامات لازم انجام گیرد:
1. فایل فراخوان پوستر و بروشور همایش؛  /2. گزارش 12 دبیرخانه؛  /3. مصوبات کمیته علمی همایش؛  /4. فراخوان مدیران؛  / 5.سوالات هفتگانه مصاحبه همایش؛  / 6. لیست عناوین نشست‌های تخصصی  همایش و دستگاههای علمی برگزار کننده آن؛  / 7. لیست عناوین مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش؛  / 8. لیست اطلاعات تماس نمایندگان دستگاههای علمی همکار همایش؛

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید