اعلام مصوبات دومین و سومین و چهارمین کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری

مصوبات دومین و سومین و چهارمین کمیته علمی همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری اعلام شد.
الف: برای کمک به فرایند عملیاتی شدن سیاست‌ها نزد مدیران سطوح مختلف کشور مکانیزم‌هائی پیشنهاد گردیدکه مهمترین آنها عبارتند از:
1. تشکیل کمیته پیگیری دستاوردهای همایش ( نتایج علمی– اجرائی).
2. ایجاد سؤال در اذهان مدیران سطوح مختلف کشور و درخواست راهکارهای پیشنهادی پیرامون محورها و موضوعات همایش از آنها و سپس جمع آوریاین اطلاعات از مدیران، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی، تنقیح و در نهایت ارجاع آنها به مدیران جهت اجرای سیاست‌ها.
3. برگزاری کارگاههای مرتبط با همایش جهت آموزش مدیران.
4. ایجاد و اعلام شعارهای همایش و ابلاغ آنها به بدنه اجرائی کشوراز طریق بروشور، پلاکارد و ….
5. تدوین نتایج علمی و اجرائی همایش به صورت نرم افزار و قرار دادن آن در اختیار مدیران.
6. ارسال فراخوان سوالات همایش برای مدیران موفق بخش دولتی و غیر دولتی.
7. چشم اندازی برای سیاست‌ها و عملیاتی شدن آنها توسط کمیته علمی همایش ارائه شود.
8.  شناسائی راهکارها  و مدلهای تبیینی برای عملیاتی شدن افکارو تئوریهای علمی تولید شده در همایش در مرحله اجرا  و موانع اجرائی آن در دستور کار کمیته علمی همایش قرار گیرد.
9. استفاده از ظرفیت های علمی و سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت توسعه مدیریت ومنابع ریاست جمهوری  برای هماهنگ نمودن دستگاههای اجرائی  و نهادها و دستگاههای علمی و تحقیقاتی در دستور کار کمیته علمی همایش قرار گیرد.
10. بدلیل اینکه هدف همایش تبیین و ارائه راهکارهای نوآورانه  ومشاوره به دستگاهای مجری این سیاست‌ها می باشد حضور نمایندگان آنان در کمیته علمی همایش الزامی به نظر می‌رسد.
11.  کلیه دستگاهها و مراکز خصوصی می توانند همکار علمی دبیرخانه همایش باشند.
ب:  دیگر مصوبات کمیته علمی همایش
1.  مهمترین معیارهای تدوین و ارزیابی مقالات تدوین و برای اطلاع رسانی ابلاغ گردد.
2. باید جامعه هدف همایش کاملا روشن گردد.
3. منابع علمی در اختیار همایش در همه محورها به طور متناسب به کار‌گیری شود.
4. منابع تهیه شده از طرف دبیرخانه همایش در اختیار دستگاههای همکار علمی قرار گیرد.
5.  انجام 15 مصاحبه تخصصی با صاحبنظران حوزه مدیریت اسلامی پیرامون محورها، موضوعات و رویکرد اسلامی مدنظر دبیرخانه همایش و اطلاع رسانی محتوای آن در قالب کتابچه‌ای تدوین شده.
6.  همکاری علمی- اجرائی و اطلاع رسانی  با صدا و سیما ضروری به نظر می‌رسد.
7.  ضمن قدردانی از زحمات آندسته دستگاههای همکار علمی همایش که میزان حداقل همکاری علمی خود را به طور رسمی به دبیرخانه همایش اعلام نموده‌اند از  نمایندگان بقیه دستگاه‌های همکار علمی  انتظار می رود  تا تاریخ 8/11/1389  حداقل میزان همکاری علمی خود را به طور رسمی  اعلام دارند .
8.  پیشنهادات و  نظرات اعضای کمیته علمی همایش و نمایندگان محترم دستگاه‌های همکار علمی ، پیرامون کلیه مسائل علمی – اجرائی همایش  دریافت و اقدامات مقتضی پیرامون آن انجام شود.
9. فعال نمودن گروه‌های مرتبط با محورها و موضوعات همایش و ترغیب اساتید و صاحبنظان حوزه‌ مدیریت اسلامی و حقوق و … در دستگاههای همکار علمی همایش  توسط نمایندگان محترم ایشان  در دستور کار قرار گیرد.
10.  گزارش روند اطلاع رسانی و تبلیغات  انجام گرفته برای همایش در سطح دستگاه همکار علمی و پایگاه اطلاع رسانی آنها  توسط نمایندگان محترمشان تا تاریخ 8/11/1389 به دبیرخانه همایش اعلام گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید